Beter met Diabetes 2.

Brochure met voedings- en leefstijladviezen voor laaggeletterden en anderstaligen, voor mensen met diabetes 2, overgewicht, metaboolsyndroom en cardiovasculair risico.

Deze brochure is geschikt om mee te geven aan patienten, te gebruiken bij consulten en/of om in de wachtkamer te leggen.

Uitgave: Stichting Beter met Diabetes 2.

Zie voor meer informatie: www.betermetdiabetes.nl